Rotonde Marsdijk
Eertste afslag rechts
Indien gekozen wordt voor de eerste afslag rechts, wordt vr het oprijden van de rotonde richting aangegeven naar rechts.
Indien nodig wordt er voorrang verleend. Vervolgens kan de rotonde worden opgereden.
Blijf in dit geval op de rechter rijstrook rijden omdat bij de eerste afslag de rotonde al weer wordt verlaten.
Na het verlaten van de rotonde kan de richtingaanwijzer weer in neutraal worden gezet.

Tweede afslag rechts
Indien gekozen wordt voor de tweede afslag rechts, bij het naderen van de rotonde richting aangeven naar links.
Voor het oprijden van de rotonde moet de richtingaanwijzer in de neutraal worden gezet.
Indien nodig wordt er voorrang verleend. Vervolgens kan de rotonde worden opgereden.
Men kan nu de linker rijstrook gebruiken. Echter bij de eerste afslag rechts, ter hoogte van de
middengeleider (vluchtheuvel), wordt richting aangegeven naar rechts en gewisseld naar de rechter rijstrook.
( Let hierbij vooral op bestuurders rechts achter. Dode hoek controle!)
Blijf op de rechter rijstrook rijden omdat nu bij de eerstvolgende afslag de rotonde al weer wordt verlaten.
Na het verlaten van de rotonde kan de richtingaanwijzer weer in neutraal worden gezet.